O DRUŠTVU

Hrvatsko planinarsko društvo “Zolj”-Vrlika, osnovano je 2009. godine, te broji oko 70 članova. Društvo održava jednu planinarsku kuću Sv.Jure, na Svilaji, te dva planinarska skloništa na Dinari (“Rupe” i “Hrvatski vitez Josip Goreta”). Također održava 30 kilometara
staza na planinama Dinara i Svilaja. Društvo je aktwno u speološkim i izletničkim aktivnostima, te održava sportsko penjalište “Prozor”-Vrlika.

O NALJEPNICI

Podložak za logotip je detalj iz tradicionalne vrličke narodne nošnje poznat pod nazivom “zvrk” ili po etnološkom nazivu “Krug života”. U sredini se nalazi markacijski znak, a iznad vršni dio ” Troglava”, najvišeg vrha planine Dinare uslikan sa vrha “Zolj” koji se nalazi iznad sela Maovica, slika je pretočena u logotip. Znak izradio Ivan Brčić, zv.”Ćako”, iz Maovica, poznati izrađivač indijanskih totema, trenutno na radu u Kanadi.