O DRUŠTVU

Stanica planinarskih vodiča Zagreb sastavnica je Vodičke službe Hrvatskog planinarskog saveza. Među temeljnjim zadaćama SPV-a Zagreb je okupljanje vodiča radi edukacije, izvođenja zajedničkih vježbi i unaprjeđenja vodičke djelatnosti na širem zagrebačkom području. Članstvo SPV-a Zagreb čine planinarski vodiči osposobljeni i uvježbani za sigurno vođenje planinara po planinama u Hrvatskoj i inozemstvu, u svim godišnjim dobima.
Članovi Stanice većinu svojih vodičkih aktivnosti provode unutar matičnih planinarskih društava, vodeći planinarske ture, izlete i pohode te educirajući planinare posredstvom općih planinarskih škola, specijalističkih škola, tečaja, vježbi i drugih edukativnih aktivnosti u planinama. U Stanici djeluju planinari osposbljeni za vođenje najzahtjevnijih akcija u planinarstvu (alpinizam, sportsko penjanje, visokogorstvo, kretanje s krpljama, planinarsko skijanje i drugo).
Stanica planinarskih vodiča Zagreb registrirana je kao pravna osoba i udružena je u Hrvatski planinarski savez, a putem predstavnika sudjeluje u radu Komisije za vodiče HPS-a. SPV Zagreb matična je stanica za planinarske vodiče s područja Grada Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije koji su naziv i zvanje stekli u sklopu školovanja Vodičke službe Hrvatskog planinarskog saveza (HPS) ili nekog drugog nacionalnog planinarskog saveza udruženog u UIAA.
Stanica je formirana na poticaj Komisije za vodiče HPS-a i Planinarskog saveza grada Zagreba. Dana 12. prosinca 1968. osnovana je prva hrvatska stanica vodiča u Zagrebu, kao teritorijalna jedinica Vodičke službe HPS-a. Stanica planinarskih vodiča Zagreb okupljala je iskusne planinare koji su djelovali kao vodiči u svojim matičnim društvima: Zagreb-Matica, PDS Velebit, Sljeme, Grafičar, Runolist, Sutjeska, Prijatelj prirode, Zanatlija i Vihor. Stanica je u prvoj godini djelovanja imala 25 vodiča i 10 pripravnika. Od početaka razvoja vodičke djelatnosti u Hrvatskoj, vodiči iz Stanice planinarskih vodiča Zagreba aktivno sudjeluju u raznovrsnim planinarskim akcijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Obučavaju sebe i druge, planinare i penju samostalno ili vodeći grupe, podržavaju značajne akcije HPS-a te rade na dobrobit planinarske zajednice.
U 2009. godini Stanica planinarskih vodiča Zagreb registrirana j e kao udruga građana. Pročelnik Stanice od 2009. do 2014. bio je Davor Banić, a od 2014. pročelnik je Alan Čaplar. Stanica planinarskih vodiča Zagreb po opsegu aktivnosti, broju članova i kvaliteti rada ubraja se među vodeće u Hrvatskoj.

O NALJEPNICI

Stanica planinarskih vodiča Zagreb, kao i druge stanice vodiča, kao svoj znak koristi tradicionalni znak Vodičke službe HPS-a. Znak ima oblik planinarske markacije s kompasnom iglom plave boje i oznakama strana svijeta u sredini, s upisanim riječima
„Vodička služba HPS” i zlatnim obrubom. Znak je u upotrebi više od pola stoljeća i jedno je od najprepoznatljvijih obilježja planinarskih vodiča u Hrvatskoj.