O DRUŠTVU

Speleološki klub Ozren Lukić (SKOL) osnovan je 2002. godine na inicijativu studenata Rudarsko¬geološko-naftnog fakulteta koji su se ranije bavili speleologijom kao članovi drugih klubova. Glavni ciljevi Kluba su speleološka, geološka i hidrogeološka istraživanja i zaštita hrvatskog krša, te edukacija u zaštiti okoliša i prirode. Klub je ime dobio po Ozrenu Lukiću — Luki, istinskoj legendi hrvatske speleologije, koji je poginuo u Domovinskom ratu na Velebitu kao pripadnik Planinarske satnije Velebit. Po njemu je i nazvana najdublja jama Hrvatske — Lukina jama (-143 I m).
Klub je danas član Hrvatskog speleološkog saveza i Zagrebačkog speleološkog saveza.
SKOL ima veliku podršku od strane Fakulteta koji povremeno angažira studente iz Kluba na projektima. Uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te brojnih tvrtki iz sektora Gospodarstva realizirano je nekoliko značajnijih projekata od kojih su najvažniji istraživanje onečišćenjem ugroženih speleoloških objekata ogulinskog područja i podzemna geobaština otoka Brača. Uz to istraživali smo i snimali neke povijesne rudnike. Članovi Kluba često surađuju i s arheolozima.
Osobito je uspješna i kontinuirana suradnja s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije (JU “Natura viva”). Speleološki klub Ozren Lukić inicijator je, nositelj, suradnik ili provoditelj većeg dijela programa u okviru niže navedenih projekata:
• Akcijski plan zaštite ugroženih staništa u području ekološke mreže Slunjčica
• Geološka poučna staza “Klek”
• Plan upravljanja zaštićenim područjem Značajni krajobraz Klek
• Plan upravljanja zaštićenim područjem Značajni krajobraz Slunjčica
• Trajna zaštita špilje u kamenolomu Tounj
• Škola krša na Slunjčici
U samostalnoj organizaciji ili u organizaciji s drugim udrugama, SKOL je održao desetak speleoloških kampova i ekspedicija na području Republike Hrvatske, među kojima je nekoliko s međunarodnim sudjelovanjem:
Članovi Kluba sudjelovali su u istraživanju gotovo svih većih speleoloških objekata u Hrvatskoj (Lukina jama, jamski sustav Velebita, Kita Gaćešina, Munižaba, Jama kod Rašpora, Meduza, jama Olimp…)

Radi održavanja kvalitete stručnih aktivnosti, nastojimo kombinirati znanja stečena na fakultetu s onima koja prikupljamo u okviru speleološkog obrazovanja te se zato svake godine organiziraju speleoškole u kojima osposobljavamo nove speleologe. Školovanje i ispiti održavaju se prema pravilima i standardima Hrvatskog speleološkog saveza, čiji je SKOL član od 2005. godine. Speleološka znanja usavršavaju se aktivnim djelovanjem u Klubu i sudjelovanjem na raznim seminarima i tečajevima koje redovito organiziraju Hrvatski speleološki savez, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Zagrebački speleološki savez, ali i druge udruge.
Do trenutka pisanja ovog teksta smo održali 8 speleoloških škola.
Klub je uključen u inicijativu Zagrebačkog speleološkog saveza „Čisto podzemlje”, čiji je cilj potaknuti dijalog o problemu deponija otpada u krškom podzemlju i zaustaviti bacanje otpada u podzemlje. U suradnji sa speleolozima iz drugih klubova uspješno je očišćeno nekoliko jama.
Iskusniji članovi Kluba također su i članovi Civilne zaštite te Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). 2011. godine dogovorom između Zagrebačkog speleološkog saveza (ZSS), Uredom za upravljanje u hitnim situacijama grada Zagreba (UHS) te Civilnom zaštitom grada Zagreba, članovi Kluba uključuju se u rad Specijalističkih postrojbi (SP) Civilne zaštite (CZ) grada Zagreba. 2012. godine, u sklopu SP CZ, članovi Kluba prošli su tečaj ITLS-a (International Trauma Life Support) te od onda sudjeluju i u vježbama civilne zaštite.

O NALJEPNICI
Znak Kluba je kružnog oblika promjera 10 cm, u čijem središtu se nalazi stilizirani lik speleologa u jami, gdje se nalazi i rudarski grb, obrub je zelene boje i na njemu se nalazi natpis Speleološki klub “Ozren Lukić”.