O DRUŠTVU

Osnivačka skupština planinarskog društva „Rajinac“ Krasno održana je 27.ožujka 1960. godine. Na osnivačkoj skupštini prisustvovalo je oko dvjesto mještana. Glavni ciljevi društva su bili izgradnja planinarskog doma i promidžba turističkih potencijala Velebita, te markacija planinarskih staza prema Zavižanu. Odlučeno je i da se ogranci osnuju u Zagrebu, Rijeci i Otočcu gdje živi veći broj mještana koji potječu iz Krasna. Članarina je iznosila 50 i 100 dinara.
Planinarski savez hrvatske na sjednici izvršnog odbora 06.travnja 1960. godine registriralo je pod rednim brojem devetnaest ( 19 ) planinarsko društvo Krasno kao punopravnog člana.
Članovi narednih godina rade na popularizaciji planinarstva i Velebita tiskajući razglednice, letke i slične materijale.
Glavni posao odvija se oko planirane izgradnje planinarskog doma s 30 ležajeva.
Izgradnja je počela ranih šezdesetih godina kao nadogradnja na postojećoj gostionici s dvije sobe a kako se povećava potreba za više ležajeva objekt se širi i društvo uz pomoć mjesne zajednice Krasno, pilane Krasno i šumarije Krasno započelo je izgradnju novog objekta. Objekt je kasnije predan na upravljanje Ugostiteljskom poduzeću Velebit iz Senja uz obavezu korištenja dviju prostorija za potrebe planinara. Objekt je kasnije nadograđen i preimenovan u Motel Rajinac. To je funkcioniralo sve do 20. rujna 1991. godine kada je izgorio u bombardiranju Krasna.
Planinari su odrađivali razne radne akcije koje su doprinosile razvoju mjesta kao što su: sadnja drvoreda lipa kroz mjesto, uređivanje zajedničkih prostora, organizaciju škole skijanja i skijaških takmičenja i vođenja organiziranih grupa po sjevernom Velebitu.
Rad društva zamire krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina, ali ideja je uvijek prisutna među ljudima da treba obnoviti rad društva. To se je i dogodilo na osnivačkoj skupštini održanoj 30. listopada 1999. godine kada se mijenja naziv u Hrvatsko planinarsko društvo „Rajinac“ Krasno. Članovi se tada više okreću planinarstvu i izletima. Od značajnih tura članovi su bili u Maroku, Aljasci, Bugarskoj, Italiji, Crnoj Gori, Južnoj Americi, Sloveniji i po svim poznatijim Planinarskim destinacijama Hrvatske.
Od 2001. godine od šumarije Krasno na korištenje dobivamo trošnu lugarnicu Apatišan koju dobrovoljnim radom pretvaramo u planinarsku kuću.
Godine 2015. od Hrvatskog planinarskog saveza dobivamo dio sredstava za nabavku kontejnera kojeg pretvaramo u planinarsko sklonište.

O NALJEPNICI
Logotip društva je elipsastog oblika. Središnji dio je digitalizirana fotografija vrha Veliki Rajinac oko koje velikim štampanim slovima stoji HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO RAJINAC KRASNO. Vanjski rub je zelene boje.