O DRUŠTVU

Živjeti u Gorskom kotaru s pogledom na prekrasne zelene reljefno razigrane površine s pozivom na osvajanje vrhunaca s kojih se pruža pogled u još dalja prostranstva, motivira na osvajanje novih pogleda u želji za novim spoznajama i vidicima.
Gorani od rođenja do smrti uživaju u ljepotama prirode. Znaju da u šumu ili planinu nikada ne treba kretati sam, jer opreznosti nikada dosta.
Cilj hodanja planinama nije samo osvajanje vrhova već timsko zbližavanje, terapija zrakom, rekreacija i sve ono što nedostaje u svakodnevnom životu. Logičan je put da se učlane u planinarsko društvo. Najstarije i najbrojnije planinarsko društvo u Gorskom kotaru je HPD „Petehovac“ Delnice.
Važnost kretanja po svježem zraku Gorskog kotara seže još u 1898. godinu kada je delnički liječnik dr. Antun Stipaničić objavio članak „Zračna lječilišta Gorskog kotara“ u časopisu Dragutina Hirca „Hrvatski planinar“. Dragutin Hirc poznati putopisac, botaničar i geograf umolio je u pismu iste godine dr. Stipaničića da osnuje delničku podružnicu HPD-a Zagreb.
Osnivanjem podružnice utemeljeno je organizirano bavljenje planinarstvom što potvrđuju podatci iz delničke planinarske povjesnice.
Od tada do danas organizirano bavljenje planinarstvom imalo je uspone, padove i prekide u radu. Osobito u periodu prvoa i drugog svjetskog rata.
PD „Petehovac“ utemeljeno je 12. svibnja 1965. godine. Kontinuirani rad od osnutka do danas potiče članove da ne postoje granice u željama osvajanja vrhova u zemlji ni u susjednim zemljama i udaljenim kontinentima.
Najvažnije aktivnosti u društvu su organiziranje planinarskh izleta u domovini i u susjednim zemljama; stručno osposobljavanje članstva kroz planinarsku školu, školu za planinarske vodiče, školu za markaciste i sl.; obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica, transverzala i veznih putova, motiviranje mladeži i građana za planinarstvo s naglaskom na ekološko i etičko ponašanje zbog potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija; suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje za boljitak društva.
Društvo djeluje u skladu s načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Društvo je najbrojnije u Gorskom kotaru. Danas broji 190-tak članova.
Pri OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice djeluje planinarska sekcija koju čini 40-tak članova.
Vođeni dobrim vibracijama, novim idejama, entuzijazmom članova društvo svakodnevno napreduje postaje prepoznatljivo u lokalnoj i široj okolini.
Prepoznatljivost rada društva promovira se uklučivanjem u razvojne projekte turističko- planinarske naravi i u ostale gdje je moguće uklopiti aktivnosti društva
Ideje, mišljenja, prijedlozi izmjenjuju se redovitim održavanjem sastanaka, na izletima i radnim akcijama. Rad društva i aktivnosti moguće je pratiti putem web stranice društva, facebook stranice, sms poruka i putem oglasnog ormarića u centru grada kraj semafora.

O NALJEPNICI

Prepoznatljivost planinarskog društva nije samo u dobrim ljudima već u njegovim aktivnostima i promidžbi. Organizirano bavljenje planinarstvom u Delnicama započinje 1898. godine osnivanjem podružnice HPS-a koja tada nije imala ime, ali ta je godina preteča današnjeg HPD „Petehovac” Delnice. Od 1898.g. do 1965.g. planinarsko društvo imalo je niz uspona i padova što se reflektiralo nekontinuiranim radom. Od 12. svibnja 1965. godine do danas HPD”Petehovac” Delnice djeluje kontinuirano.
Logo društva izradio je akademski slikar i animalist pokojni Grga Marjanović ljubitelj Gorskog kotara koji je najljepše godine života uživao u Delnicama. Darovao je logo društvu povodom stote obljetnice organiziranog planinarstva u Delnicama.
Pogledavši logo uočava se ilustracija koja predstavlja veliko simboličko bogatstvo u samo nekoliko elemenata. To su: markacija, planina, cepin, runolist i zelena površina. Boje koje simboliziraju planinarstvo: crvena, bijela, siva i zelena.
Markacija motivira na sigurnije kretanje do željenog. Na putu do vrha prepustite osjetila uživanju. U podnožju planine zelena površina razigrava maštu asocirajući na izvor bistre planinske rijeke ili zelenu travnatu površinu bogatu životom. Hodajući označenim stazama uživa se u biološkom diverzitetu flore i faune. Na logu uočava se runolist, zaštićena biljka simbol planina koja je utkana u mnogim pričama i raznim uradcima ovdašnjih ljudi. Put prema vrhu nije uvijek lagan.Teško je povući strogu granicu između planinarstva i alpinizma kada se želi osvojiti željeni vrh. Ponekad se čini nemogućim, ali u sigurnim rukama mali, ali važan cepin uvelike može pomoći.
Središnjica loga okružena je bijelim krugom koji zajedno s crvenim prstenom čini markaciju. Zemlja je okrugla i gdje god krenuli vraćamo se u bazu za nadahnuće. Bijeli krug asocira na bjelinu snijega, čistoću i nevinost netaknute prirode. Crvena boja daju snagu i poziva na oprez u planinama. U crvenom polju markacije upisan je naziv društva HPD“Petehovac“ Delnice i 1898. godina.
Boravkom u planinama treba očuvati njezin balans, uživati, ostaviti trag u sjećanjima i dnevnicima, a planinu ostaviti nedirnutom i tajanstvenom.