O DRUŠTVU

Prvo planinarsko društvo na području južne Moslavine osnovano je u Kutini 7. ožujka 1924. godine pod nazivom Hrvatsko planinarsko društvo, podružnica “Moslavina”, Kutina. U zapisniku sa skupštine poimenično se navode imena svih prisutnih, pa tako saznajemo da su među članovima društva bili neki od tada najpoznatijih građana Kutine. To prvo planinarsko društvo u Moslavini prestaje s radom tijekom 1934. godine, a do njegova ponovnog aktiviranja 50-ih godina prošloga stoljeća nema informacija o njegovu djelovanju.
Krajem 1952. godine na inicijativu Tomislava Jagačića u Kutini su počele pripreme za osnivanje planinarskog društva. Prethodno je Pero Lučić održao predavanje o planinarstvu i našim planinama. U Planinarsko društvo “Jelen Grad”, osnovano 12. siječnja 1953. godine, učlanili su se mnogi građani Kutine. Njihova su imena zapisana u popisu članova iz 1953. godine. Planinarski pokret osobito je bio aktivan pri Osnovnoj školi Kutina. Prvi predsjednik društva Tomislav Jagačić, nastavnik zemljopisa i povijesti, u planinarski je pomladak društva učlanio većinu nastavnika i velik broj učenika. Društvo je tada imalo 213 članova. Tako je u gradiću podno Moslavačke gore počelo aktivno djelovati Planinarsko društvo “Jelen Grad”. U rad Društva htjela se 1974. godine umiješati politika, namećući članove upravnog odbora koji nemaju ni veze ni sklonosti prema planinarenju. Zbog toga je Zvonko Šušnjar odbio ponudu Komiteta SK da bude predsjednik društva. I tako je Društvo 1974. godine prestalo s radom i izbrisano je iz registra. Za razdoblje 1960. – 1974. godina podaci su oskudni i nema traga o većoj planinarskoj aktivnosti u Moslavini.
Pri Srednjoškolskom centru u Kutini s mladima aktivno radi prof. Josip Mucko, koji ih vodi na brojne izlete. Tu su još aktivni profesori Boris Jambrešić, Miroslav Petrešević i Mladen Mitar. Na poticaj prof. Josipa Mucka 26.travnja 1990. godine održana je Osnivačka skupština. 3. listopada 1990. godine podnesen je zahtjev za upis u Registar društvenih organizacija, te se na temelju toga zahtjeva 22. listopada 1990. godine Planinarsko društvo “Jelengrad” iz Kutine upisuje u Registar društvenih organizacija i time i službeno počinje djelovati.
Godine 1994. posebnim zalaganjem predsjednika društva Ivice Mataića i Ladislava Jurinjaka društvo dobiva na uporabu napuštenu školsku zgradu u selu Moslavačka Slatina, koju može koristiti kao planinarsku kuću. Dobri duh planinarske kuće u Moslavačkoj Slatini je Ladislav Jurinjak – Laci. Isprva domar, a kasnije tri puta i predsjednik društva. Laci s puno žara i ljubavi ureduje i održava planinarsku kuću i u njoj ugošćuje planinare.
26. veljače 2003. godine HPD-u “Jelengrad” dodijeljen je Zlatni znak Hrvatskoga planinarskog saveza. 8. ožujka 2003. godine proslavljena je 50. obljetnica rada i djelovanja HPD-a “Jelengrad” iz Kutine. Član društva Darko Grundler dobio je od Hrvatskog planinarskog saveza priznanje za najveći planinarski uspjeh u 2008. godini.
Iako je bilo i ostalih društvenih aktivnosti, zadnjih desetak godina društva obilježeno je ponajviše brojnim izletima diljem Hrvatske. Društvo u tom razdoblju ima stabilnu jezgru planinara spremnih i voljnih pohoditi planine.
Godine 2012. publiciran je planinarski zemljovid Moslavačke gore, čiji je autor Josip Kocet. Godine 2013. objavljena je opsežna monografija društva pod naslovom „60 godina Hrvatskoga planinarskog društva “Jelengrad”, Kutina”.
Članovi društva su aktivni i u planinarskoj organizaciji pa su primjerice pojedini članovi HPD-a „Jelengrad” članovi uredništva Hrvatskog planinara i članovi upravnog odbora Stanice planinarskih vodiča Zagreb. Pod vodstvom aktualnog predsjednika HPD-a „Jelengrad” Tomislava Šušnjara društvo i dalje aktivno djeluje.

O NALJEPNICI

Trenutno važeći znak (logotip) društva prvi je put propisan Statutom društva 18. prosinca 1993. godine. U središtu grba nalazi se crtež jelena kao simbol životinjskog svijeta Moslavačke gore i korijen naziva društva. Ispod jelena je stilizirani prikaz zidina utvrde što predstavlja brojne utvrde na Moslavačkoj gori (Jelengrad, Garić-grad, Košuta- grad, Marić-gradina, Moslavina-grad, Kutinec itd.). Ispod toga je rimskim brojevima napisana godina 1953., kao godina prvoga osnutka planinarskoga društva pod nazivom “Jelengrad”. Rimski brojevi simboliziraju dugovječnost društva. S gornje strane logotipa nalazi se naziv društva, a s donje, sjedište društva. S lijeve strane logotipa nacrtan je hrastov list koji predstavlja obilje šuma Moslavačke gore, a s desne, grozd i list vinove loze kao obilježje poznatih moslavačkih vinogorja.