Raspored izleta dostupan je članovima društva, a ovdje možete vidjeti gdje smo sve bili.