O DRUŠTVU

Planinarsko društvo „Babulj” Bibinje osnovano je 2006. godine, kao rezultat višegodišnje tradicije planinarstva u Bibinjama. Društvo je član Hrvatskog planinarskog saveza, krovne planinarske organizacije u RH i danas broji 60-ak redovnih članova. Do danas je u Društvo učlanjeno gotovo 200 osoba.
Okuplja ljubitelje prirode i planina s ciljem razvoja planinarstva i svih specijalističkih djelatnosti koje su s istim povezane (alpinizam, speleologija, sportsko penjanje, fotografija).
Po osnutku, Društvo preuzima na upravljanje derutno planinarsko sklonište „Ivine vodice” na Velebitu, važnu točku na planinarskim putovima prema vršnom grebenu Velebita. Sklonište je obnovljeno već 2007. godine, a za svoj rad na njegovoj obnovi i održavanju Društvo je dobilo priznanje Hrvatskog planinarskog saveza 2008. godine. O skloništu se skrbi i danas.
Članovi Društva redovno organiziraju predavanja, izložbe fotografija, zajedničke izlete i radne akcije. Tijekom godina, Društvo je sudjelovalo ili organiziralo više ekoloških akcija prikupljanja smeća na Velebitu i na području Općine Bibinje.
Rad Društva prepoznat je i od Općine Bibinje. Godine 2013. Društvo je dobilo godišnju nagradu Općine Bibinje za izniman doprinos razvoju i unapredenju planinarstva te doprinos na području rekreacije, fizičke kulture i zaštite okoliša.
U suradnji sa Zadarskom županijom i Općinom Bibinje Društvo je ostvarilo projekt izgradnje visoke umjetne penjačke stijene u sportskoj dvorani OŠ Stjepana Radića u Bibinjama 2014. godine čijim radom upravlja i danas.
U 10. godini od osnutka, 2016. godine, Društvo je primilo priznanje Zadarske županije za razvoj planinarstva i zaštitu okoliša.
Zahvaljujući predanom radu male skupine ljudi, široj skupini stanovništva približeno je planinarstvo, razvija se svijest o potrebi zaštite okoliša i prirode i prostoru koji nas okružuje. 2016. godine Društvo je obilježilo 10. godišnjicu osnutka.

O NALJEPNICI

Znak Društva čini spoj okrugle markacije planinarskih putova u kojoj je na bijeloj podlozi iscrtana planina preko koje je otisak planinarske gojzerice. U gornjem dijelu vanjskog crvenog obruba stoji ispisano PLANINARSKO DRUŠTVO “BABULJ” a u donjem dijelu BIBINJE.
ZanimIjivost vezana za znak jest to da je otisak „originalan”, odnosno preuzet s gojzerice jednog od osnivača Društva, digitaliziran i ugraden u znak.