PD Izletnik

PD Izletnik

Planinarsko društvo Izletnik

Author: admin

HPD Sniježnica – Dubrovnik

  O DRUŠTVU Hpd  Sniježnica je osnovana 2008. godine sa ciljem poticanja i održavanja tradicije i pomaganja u znanstvenim, stručnim, kulturnim, sportskim, rekreacijskim i drugim aktivnostima. Društvo svojim radom i…

 

O DRUŠTVU

Hpd  Sniježnica je osnovana 2008. godine sa ciljem poticanja i održavanja tradicije i pomaganja u znanstvenim, stručnim, kulturnim, sportskim, rekreacijskim i drugim aktivnostima.
Društvo svojim radom i djelovanjem medu članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potičući ljubav prema čuvanju ljepota planinaske prirode. Društvo ima i za cilj približiti gradanima naše županije prirodu kroz planinarske i speleološke škole te probuditi svijest o očuvanju prirode koja nas okružuje.
U svojih 9 godina postojanja društvo je uspješno organiziralo 4 speleološke škole, 3 planinarske te jednu zimsku planinarsku školu. Osim provodenja škola u vlastitoj organizaciji (zahvaljujući starijim i iskusnijim članovima društva), društvo potiče i podržava daljnje educiranje svojih članova izdvajanjem odredenih financijskih iznosa koliko je tom trenutku društvo financijski spremno. Zahvaljujući tome, danas društvo ima čak tri odsjeka; markacistički, speleološki i visokogorski.
U cilju promoviranja aktivnog boravka u prirodi i planinama, društvo se aktivno bavi i projektima na području Dubrovačko — neretvanske županije te tako kroz niz godina uspješno surađujemo s raznim partnerima. Hpd Sniježnica u projektima ima za partnere Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko — neretvanske županje, Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Opća bolnica Dubrovnik, Javnu ustanovu Rezervat Lokrum. Dosada su aktivnosti organizacije financirane sa strane Grada Dubrovnika (Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša), Turistička zajednica Konavle, Općina Župa dubrovačka i Hrvatska gorska služba spašavanja.
Preko svojih projekata ostvarujemo popularizaciju planinarenja i očuvanja prirode, te uspješno kreiramo i održavamo staze.
Teško je odvojiti koji je najveći uspjeh društva, no svakako bi se mnogi složili kada bismo odvojili pohod ‘100 žena na Sniježnici’ koji je nastao iz običnog razgovora 2014. godine te 2016.godine na trećem pohodu s ponosom je izašlo 216 žena na sv. Ilija 1234m, najveći vrh naše županije — Sniježnica. Osim silne organizacijske, medijske popraćenosti te prigodnog ‘planinarskog domjenka’ nakon pohoda, svake godine društvo izraduje prigodne naljepnice. Jedan primjerak Vam dostavljamo, nažalost ih nemamo više.
U 2015.godini smo proslavili čak 100-tog člana te godine. To je dosada najveći broj članova u jednoj godini pa smo imali još jedan povod za pravo planinarsko druženje! Zahvaljujući izletima i dobro organiziranim školama, uspješno širimo planinarstvo i njene ljepote diljem cijele Dubrovačko — neretvanske županije. Primijećen je naš aktivan rad te smo prošle godine dobili Nagradu volonterskog centra Dubrovnik.

O NALJEPNICI

Stari i novi logo Društva:

Prvi logo HPD Sniježnica iz 2008.godine koji je bio sastavljen od simbola brda u čijem podnožju teče rijeka Ljuta s natpisom HPD
„SNIJEŽNICA” i KONAVLE gdje se nalazi najveći vrh Dubrovačko – neretvanske županije (Sniježnica, 1234m).
Osim simbola brda, nalaze se još tri simbola: rijeka Ljuta, runolist i zmija.

Drugi logo HPD Sniježnice iz 2014.godine je zadržao sličnu formu, no bilo potrebno modernizirati stari logo društva.
Logo je sastavljen od simbola brda koji na sebi ima obris kule sv.lvana i porporele u Dubrovniku, natpis na obrisu visine Sniježnice (1234m! te na njenom kraju se nalazi obris zmije koja potiče iz legende Esculapa za kojeg se vjeruje da je obitavao na Sniježnici (postoji čak i Esculapova špilja). Poviše simbola brda su dva galeba te ispod obrise mora koji povezuju lokalitet društva na obali Jadrana. U samoj sredini loga je natpis Hrvatsko planinarsko društvo SNIJEŽNICA te u podnožju natpis DUBROVNIK.
Legenda o Esculapu: Asklepijev štap simbolizira liječničko umijeće spajajući zmiju, koja svlačenjem svoje kože predstavlja simbol ponovnog rodenja i plodnosti, sa štapom, simbolom autoriteta pripisanom bogu medicine. Raširena tvrdnja govori kako je zmija omotana oko štapa zapravo bjelica, Elophe Iongissima, takoder poznata pod nazivom Eskulapova ili Asklepijeva zmija.
Štap iz legende se nalazio na starom logu, no tijekom izrade novog loga, on je izbačen.

Comments Off on HPD Sniježnica – Dubrovnik

HPD Ivančica – Ivanec

O DRUŠTVU Planinarstvo u Ivancu počelo se razvijati dvadesetak godina nakon osnutka Hrvatskoga planinarskog društva u Zagrebu, koje je osnovano 1874. i bilo je dvanaesto u Europi i prvo u…

O DRUŠTVU

Planinarstvo u Ivancu počelo se razvijati dvadesetak godina nakon osnutka Hrvatskoga planinarskog društva u Zagrebu, koje je osnovano 1874. i bilo je dvanaesto u Europi i prvo u njezinu jugoistočnom dijelu. Prvi se put planinarsko djelovanje u Ivancu spominje 1893. kada je na Ivančici zaslugom HPD-a podignuta velika drvena piramida, a u neposrednoj blizini i drvena koliba. Ti su objekti trajali do Prvoga svjetskog rata.
Dana 1. svibnja 1898., točno mjesec dana prije izlaska prvog broja „Hrvatskog planinara“, Božidar Kukuljević-Sakcinski, pjesnik i glazbenik rodom iz Ivanca, primio je iskaznicu člana utemeljitelja HPD-a u Zagrebu.
Časopis „Hrvatski planinar“ od 1. kolovoza 1899. u rubrici „Družtvene viesti“ donosi zanimljiv podatak: „Planinarska podružnica u Ivancu složena je brigom presvietloga gospodina Božidara Kukuljevića Sakcinskog, carskog i kraljevskog komornika. Gora Ivančica također je puna prirodnih krasota i tvorevina pa će i ivanečka podružnica također mnogo doprinieti da se u ovim krasnim krajevima planinarstvo razširi što višeš.“ Iz tih zapisa, ali i iz riječi izrečenih na redovnoj skupštini društva 21. ožujka 1901. možemo službeno ustvrditi da su organizirani planinarski rad i djelovanje u Ivancu počeli 1898.
Po završetku Prvoga svjetskog rata okupljaju se mladi ljudi sportskog duha, pa se 13. kolovoza 1923. u Ivancu obnavlja rad podružnice HPD-a, a članovi za predsjednika biraju Hinka Blumscheina i za tajnika Alberta Špilera. Tada je ivanečke planinare zaokupila i ideja o podizanju piramide i planinarske kuće na vrhu Ivančice. Nakon ozbiljnih priprema i potpore HPD-a iz Zagreba, susjednih planinarskih podružnica i tadašnjih vlasti, 1928. Ivančica postaje veliko radilište.
Dana 1. rujna 1929., kako se saznaje iz tadašnjeg tiska, na Ivančici se na svečanom otvaranju planinarske kuće okupilo oko 500 planinara i izletnika iz svih krajeva Hrvatske i oko 3000 seljaka iz obližnjih naselja. Planinarska kuća dobila je ime tadašnjeg predsjednika HPD-a Josipa Pasarića, koji se svesrdno zalagao za njezinu gradnju, a otvorena je i deset metara visoka željezna piramida. Godine 1934. ivanečki gostioničar Artur Vojtic izgradio je vidikovac koji je po njegovu nadimku prozvan Stričevo.
Drugi svjetski rat prekinuo je planinarsko djelovanje koje, kao i u drugim krajevima oživljava tek 1948. Prvi zadatak bio je obnova porušenih i opustošenih planinarskih objekata na Ivančici. Prionuvši poslu, ivanečki su planinari kuću potpuno obnovili i svečano otvorili 12. kolovoza 1951. Potom su obnovljeni vidikovac Stričevo i razgledna piramida, koja je otvorena za posjetitelje 4. srpnja 1958. Ti su objekti bili na raspolaganju planinarima i izletnicima sve do 1981.
Na Ivančici su organizirane razne manifestacije, npr. prvi slet mladih planinara Hrvatskog zagorja 9. lipnja 1957., na kojem je sudjelovalo oko tisuću planinara, pretežno mladih. Društvo je nositelj aktivnosti Medudruštvenog savjeta Zagorskoga planinarskog puta, brine se o markacijama, o opskrbi planinarske kuće te o održavanju planinarskih objekata i njihova okoliša. Godine 1964. planinarski dom dobiva struju, a 1974. izgrađena je i prilazna cesta.
Budući da je kuća na Ivančici postajala trošnom, razmišljalo se o njenoj obnovi. Poslije opsežnih priprema, uz pomoć tadašnjih vlasti i ivanečkih gospodarstvenika, u rujnu 1981. počeli su radovi na njezinoj generalnoj obnovi. Kuća je (u obliku u kakvom je danas) svečano otvorena 4. srpnja 1982. Idejnu skicu izradio je arhitekt Eduard Kušen, a radove je izveo građevinski majstor Dragutin Jakuš iz Bedekovčine. Planinarska kuća je potpuno opremljena, a istodobno je uređen i vidikovac Stričevo dok je piramida zaštićena zaštitnim premazom.
Dana 20. lipnja 1986. svečano su otvorene društvene prostorije Ivančice u Ivancu, u ulici Ljudevita Gaja 13/3. Prostorije imaju 150 četvornih metara, koje su planinari uredili uz pomoć brojnih sponzora. Za takav uspjeh u izgradnji društvenih prostorija i objekata na Ivančici planinari su zahvalni tadašnjem predsjedniku Društva Ivanu Čanžaru, tajniku Cvjetku Šoštariću i gospodarskom referentu Franji Hrgu. Time se ne umanjuje i doprinos ostalih članova Društva.
Istočno od planinarske kuće izgrađena je 2002. godine depadansa sa natkrivenom terasom i podrumom. Sastoji se od tri prostorije: blagovaone u koju stane dvadesetak ljudi, sanitarnog čvora s tušem i hodnika, a koriste se prilikom većeg broja posjetitelja. U podrumskom dijelu je spremište, i manja planinarska prostorija koju koriste članovi HPD „Ivančica” i članovi HGSS¬a stanica Varaždin. Izgradnja podruma započela je osamdesetih godina 8 metara zapadno od planinarskog doma u udubljenju nastalom iskopavanjem kamena za prvu izgradnju doma 1929. godine. Poticaj za izgradnju bio je taj što je planinarski dom često pretijesan, naročito u zimskim mjesecima.
U to je vrijeme dosegnut i najveći broj članova: godine 1989. Ivanec je imao 800 registriranih planinara. Tijekom Domovinskog rata broj članova se smanjio na 150, dok u današnje vrijeme društvo broji 334 člana.
Društvo se brine o planinarskoj imovini, njenom održavanju i obnavljanju, a članovi djeluju u nekoliko sekcija i odsjeka, a opredjeljuju se prema dobi, fizičkim mogućnostima ili sklonostima. Sekcija društvenih izleta tijekom cijele godine organizira društveni izlete i planinarske ture. Markacijska komisija brine o održavanju planinarskih putova na Ivančici, dok Gospodarska komisija brine o uređenju planinarske kuće „Josip Pasarić” na Ivančici. Od 2008. godine djeluje i Sportsko-penjački odsjek.

O NALJEPNICI

Logotip HPD „Ivančica“ Ivanec napokon je nakon mnogo godina rasprave završen 1965. godine. Kako na sebi nije imao petokraku zvijezdu izazvao je mnoge rasprave u ono vrijeme, ali upravo mu je to omogućilo da svih ovih godina ostane nepromijenjen.
Sam logo sastoji se od plave boje neba, bijele boje obrisa Ivančice, zelene boje šume i livada koje ju okružuju te cvijeta Ivančice s kojim planina dijeli ime.
2015. godine smo na vanjskim obodima upisali tekst Hrvatsko planinarsko društvo i Ivanec, jer je riječ Ivančica uključena u sam logotip. Zadnjih 20 godine taj tekst bio je kružnog oblika i nije bio prikladan za tisak na promotivni materijal Društva.

Comments Off on HPD Ivančica – Ivanec

Type on the field below and hit Enter/Return to search