O DRUŠTVU

Prvo savjetovanje i prvi slet planinara Slavonije organizirani su 1956. godine u Velikoj. Tom prilikom odlučeno je da mora doći do čvršćeg povezivanja slavonskih planinara u cilju razvoja planinarstva na području Slavonije. Centralno mjesto interesa je slavonski gorski prsten — Papuk, Psunj, Požeška Gora, Dilj, Krndija.
Već 1957. godine osnovana je planinarska obilaznica (transvezala), koja je “kičma” slavonskog gorja i slavonskog planinarstva — Slavonski planinarski put ( prva u Hrvatskoj ).
Godine 1962. je prvi put institucionalizirano slavonsko planinarsko jedinstvo kroz PLANINARSKI SAVEZ KOTARA OSIJEK, a već 1965. isti se transformira u PLANINARSKI ODBOR SLAVONIJE (POS) koji 1988. mijenja naziv u PLANINARSKI SAVEZ SLAVONIJE (PSS). To je potrajalo do 1993. od kada se mijenja naziv u SLAVONSKI PLANINARSKI SAVEZ (SPS), sve do 23.6.2016., kada ponovno mijenja naziv u SLAVONSKI PLANINARI (SP) pod kojim danas djeluje. Sve navedene promjene bile su uglavnom uvjetovane prilagodbom zakonskim promjenama a temeljni sadržaj i djelokrug rada je cijelo vrijeme bio isti.
SP djeluje kao udruga planinarskih udruga Slavonije tj. na području 5 slavonskih župariija te širem području gradova Daruvara (Bjelovarsko-bilogorska ž.) i Novske (Sisačko-moslavačka ž.) koji povijesno pripadaju Slavoniji a planinarski slavonskom gorju. Do promjene naziva iz SPS u SP je došlo jer novi Zakon o sportu strogo ne dopušta postojanje sportskih saveza koji nisu kompatibilni državnoj upravi (gradski, županijski, nacionalni savezi). SP upravlja i održava SPP.
Sjedište SP je u Osijeku a članice su planinarska društva, Stanica planinarskih vodiča Slavonija i stanice HGSS iz slavonskih županija.

O NALJEPNICI

Znak, logo, SP ima oblik planinarske markacije s tim što u crvenom obrubu stoji tekst “SLAVONSKI PLANINARI” i 1962. (godina osnivanja SP). Između teksta i godine su stilizirani žirovi. U sredini markacije je kontura nižeg gorja i u krug savijeni stilizirani klas pšenice. Znak se, u svojim osnovnim elementima, koristi već dosta dugo (skoro 30 godina), ali je grafički uređivan u više navrata. Zadnja verzija je nastala zajedno s promjenom naziva udruge i službeno je u upotrebi od 23.06.2016. Autor nije poznat.