O DRUŠTVU

Planinarsko društvo „Obzova“ otok Krk osnovano je 9. travnja 2008. u prostorijama Općine Omišalj. Članovi društva većinom su s područja otoka Krka, dok jedan dio članstva prebivalište ima izvan otoka. Od osnutka neprekidno raste broj članova, pa sada društvo broji 105 članova. Zastupljene su sve dobne skupine. Osnovna aktivnost društva je organiziranje izleta. U pravilu, izleti se organiziraju dvaput mjesečno i to jednom na području otoka Krka te jednom izvan njega, kako u Hrvatskoj tako i izvan granica (Italiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini). Jednom godišnje u travnju organiziramo tradicionalni pohod „Stazama otoka Krka“, svaki puta na nekom drugom mjestu našeg lijepog otoka. Tada ugostimo planinare iz cijele Hrvatske, a posljednjih godina nam dolaze i planinari iz Novog Mesta i Mežice s kojima smo uspostavili suradnju i druženja. Tradicionalni izlet postaje i naš noćni pohod na Obzovu u kolovozu i prvosiječanjski izlet na naš najviši vrh.
Osim organiziranja izleta, u sklopu društva djeluje markacistička sekcija koja ima posla na markiranju i održavanju svih putova i šetnica po otoku. Redovito se odazivamo na eko akcije čišćenja podmorja i priobalja u suradni s jedinicama lokalne samouprave i turističkim zajednicama otoka. Vodimo računa o obrazovanju naših članova koje šaljemo u planinarske škole, na tečajeve za vodiče i markaciste. U dvorani OŠ Fran Krsto Frankopan u Krku naši članovi održavaju umjetnu stijenu i rade s mladima – budućim alpinistima. Organiziramo izlete i predavanja za učenike krčkih osnovnih škola. Informacije o radu Društva mogu se pogledati na www.pd-obzova.hr i Facebook stranicama društva.
Šira javnost o radu Društva svaki mjesec može čitati u Krčkom Valu, jednom ili dvaput godišnje informira se člancima u Novom Listu, razgovorima na Radio Rijeci i Radiju OK.
Naše Društvo ne posjeduje svoj prostor nego ga dijeli s više udruga u prostorijama Kulturnog centra Kijac, pa bi jedan od dugoročnih ciljeva bio potražiti i preurediti odgovarajući objekt u planinarski dom.

O NALJEPNICI

Znak Društva je kružni u formi planinarske markacije. Sastoji se od plavo-bijelog kruga okruženog crvenim prstenom. Na crvenom prstenu bijelim slovima ispisano je : Planinarsko društvo Obzova otok Krk 2008. Unutar prstena nalazi se crtež otoka Krka i planinara sa zastavom PD Obzova koji sjedi na najvišem vrhu otoka, Obzovi. Logo je dizajnirao naš član Saša Lončarić.