O DRUŠTVU

OSMICA — društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti je samostalno, nestranačko, nereligiozno i neprofitno udruženje gradana, ljubitelja planina, stijena, špilja, jama i planinske prirode te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama. Društvo je na Medunarodni dan planina, 11.12.2014.g., osnovala grupa karlovačkih planinara, entuzijasta sa ciljem popularizacije planinarstva, svih stručnih planinarskih aktivnosti, promocije te istraživanja prirodoslovnih vrijednosti Republike Hrvatske. Osnivači i članovi su licencirani instruktori i vodiči Hrvatskog planinarskog saveza.
Cilj Društva je okupljanje djece, mladeži i građana zainteresiranih za istraživanje, očuvanje i promociju prirodoslovnih vrijednosti kroz cijeli niz planinarsko sportskih aktivnosti. Prirodoslovne vrijednosti uključuju sportsku, fizikalnu, kemijsku, geološku, speleološku, geografsku, biološku, oceanološku, medicinsku, veterinarsku, šumarsku i poljoprivrednu raznolikost te s tim usko povezanu socijalnu i kulturološku raznolikost, etnobaštinu, očuvanje okoliša i održivi razvoj.
Društvo za cilj ima i unapređivanje kvalitete života ljudi , zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te promicanje sportskih, humanitarnih, socijalnih, kulturnih, odgojno-obrazovnih, znanstvenih, tehničkih, informacijskih, strukovnih ili drugih uvjerenja i ciljeva koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
Brojimo 170 članova i redovni smo članovi Hrvatskog planinarskog saveza a u društvu djeluju planinarska, speleološka, vodička, foto i sekcija malih planinara Klinci i Klinceze.
Prepoznatljivost na lokalnoj razini ostvarili smo osmišljavanjem projekata i programa na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini s ciljem promocije svih obiika planinarskih aktivnosti (planinarenje, speleologija, sportsko penjanje…) te uključivanja velikog broja sugrađana u rad i aktivnosti udruge. Tako su današnji članovi Osmice osmislili i pokrenuli ideje provođenja projekata: Klinci i Klinceze (neformalna planinarska edukacija za djecu najmlađe životne dobi i njihove roditelje), SpeleoFilmFestival (međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma), Prečicom preko šanca (promocija speleoloških aktivnosti za najmlađe građane Karlovca gdje imaju prigodu iskušati granice hrabrosti te uz pomoć speleološkog užeta razapetog preko šanca ući u grad) i Mala škola penjanja (neformalna edukacija polaznika osnovnih škola na području grada Karlovca kroz koju imaju priliku iskušati prve sportsko penjačke korake). Osim projekata članovi Osmice provode i redovite programe nacionalnog saveza kroz provodenje planinarskih i speleoloških škola kao vida neformalne edukacije građana sa ciljem sigumog kretanja planinskim predjelima Republike Hrvatske. Svake godine u projektima i programima Osmice sudjeluje od 200 do 300 mladih ljudi kao sudionici nabrojanih aktivnosti te na raznim edukativnim predavanjima, radionicama i treninzima koji su usmjereni ka tome da jačaju kapacitete mladih ljudi.

O NALJEPNICI

OSMICA: OSMICA društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti ime je dobila po osnovnom planinarskom i speleološkom uzlu,

PREČICA PREKO ŠANCA: Prečica preko šanca sa popratnim aktivnostima (Mala prečica, Mini umjetna stijena za penjanje, radionice za djecu, info pult) osmišljeni su kao program kojime bi se približilo planinarstvo i ekstremne grane planinarstva (speleologija, penjanje) širokom krugu građana grada Karlovca sa posebnim naglaskom na naše najmlađe sugrađane. Putem aktivnog sudjelovanja djece i roditelja u programu djeca imaju prilike doživjeti nesvakidašnje adrenalinsko iskustvo i upoznati planinarsku organizaciju te spoznati čime se sve to planinari bave (planinarenje, speleologija, alpinizam, visokogorsko planinarenje, sportsko penjanje, zaštita prirode, edukacija…).

SPELEO 8: Speleološka sekcija osnovana je sa ciljem promicanja, razvoja i unapređenja speleologije unutar društva i grada Karlovca. Rad sekcije je usmjeren prema istraživanjima, očuvanju i zaštiti bio i georaznolikosti Republike Hrvatske te edukaciji članova društva,

SPELEO FILM FESTIVAL: Speleo Film Festival je smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma u trajanju od 3-15 minuta. Festival je svojom kvalitetom i dosljednošću poprimio zapažen nacionalni i međunarodni karakter, kao jedan od rijetkih Festivala s tom tematikom u svijetu.

MALA PLANINARSKA ŠKOLA KLINCI I KLINCEZE: Program je namijenjen djeci predškolskog uzrasta te djeci nižih razreda osnovne škole u pratnji roditelja. Osnovni cilj programa je polaznicima približiti planinarenje, planinarske aktivnosti te ih educirati kako se sigurno kretati i hodati obilježenim planinarskim stazama, upoznati prirodu, kako se ponašati u prirodi a uz to upoznati prirodne ljepote i zanimljivosti flore i faune te kulturno-povijesne znamenitosti kraja u kojem se planinari. Kroz program pokušava se stvoriti navika kod djece i roditelja da kontinuirano odlaze u prirodu i planine