O DRUŠTVU

Planinarsko društvo Napredak Zagreb osnovano je 13. siječnja 2006. godine i na taj način pridružilo se velikoj obitelji planinarskih društava Grada Zagreba i Hrvatske, ali isto tako i velikoj obitelji Hrvatskog kulturnog društva Napredak koje djeluje putem svojih podružnica i društava u nekoliko europskih zemalja, Sjevernoj Americi i Australiji.
Ideja o osnivanju planinarskog društva potekla je još koncem devedesetih godina prošlog stoljeća od samih članova HKD Napredak — Glavne podružnice Zagreb kada se prilikom dobro organiziranih izleta za članove društva nadzirala mogućnost za pokretanjem planinarskog društva. Potaknuti činjenicom da pri HKD Napredak djeluje i „Planinarsko društvo Bjelašnica 1923.” iz Sarajeva s osamdestgodišnjom bogatom planinarskom tradicijom, učvrščivala se ideja za osnivanjem takvog društva u Zagrebu.
Koncem 2005. godine nakon niza uspješnih izleta po BiH, Italiji, Mađarskoj i Hrvatskoj organiziranih za članove HKD Napredak — Glavne podružnice Zagreb, u razgovoru s predsjednikom Društva prof. Franjom Topićem donesena je odluka o forrrfiranju Inicijativnog odbora za formiranje PD Napredak — Zagreb.
Uz glavnog zagovornika te ideje Dragutina Vujića (dotadašnjeg predsjednika PD Medveščak iz Zagreba), okupili su se Mario Milošević, Tomislav Dubravac, Žarko Jerković, Vlado Luburić, Davor Ivanišević, Žarko Primorac, Zdenko Milošević, Brunela Bobek, Petar Cvitanušić i Grozdana Cvitan, svi članovi zagrebačkog Napretka, a neki od njih i članovi drugih planinarskih društava. Tijekom pripremnih sastanaka Inicijativnog odbora donesena je odluka da se Osnivačka skupština PD Napredak — Zagreb održi 13. siječnja 2006. godine u dvorani HKD Napredak u Zagrebu.
Tog dana okupilo se 66 građana uglavnom članova HKD Napredak — Glavne podružnice Zagreb i njihovih prijatelja zainteresiranih za planinarstvo. Usvajanjem Programa i Statuta Društva izvršen je izbor svih tjela Društva.
Za prvog predsjednika PD Napredak — Zagreb izabran je Dragutin Vujić s pedesetgodišnjim iskustvom u planiarstvu (bivšim predsjednikom HPD Grafičar iz Zagreba, osnivačem i dugogodišnjim predsjednikorn PD Medveščak). Za dopredsjednika izabran je Tomislav Dubravac, za tajnicu Brunela Bobek a članove Uprave sačinjavali su: Draženka Burić, Davor Ivanišević, Žarko Jerković i Mario Milošević. Predsjednik je predložio Program rada Društva kao viziju njegovog daljnjeg razvija. (program u prilogu).
23. ožujka 2006. Rješenjem Ministarstva uprave RH PD Napredak — Zagreb upisan je u Knjigu udruga pod brojem: 21004578
Iste godine u listopadu i studenome PD Napredak-Zagreb organizira Prvu planinarsku školu pod vodstvom Planinarskog saveza grada Zagreba kojoj je pristupilo 27 polaznika koji su je i uspješno završili.
Od 2007. sa mjesta dopredsjednika odstupio je dr. Tomislav Dubravac i prešao u Nadzorni odbor zamijenio ga je Mario Milošević, a mjesto tajnika preuzeo je Franko Čuvalo.
Zbog prezauzetosti dotadašnjeg predsjednika Dragutina Vujića koji je odstupio sa mjesta predsjednika došlo je do ozbiljnijih promjena u strukturi Uprave Društva pa je početkom 2008. održana Izborna Skupština na kojoj je za predsjednika Društva izabran Franko Čuvalo, nekadašnji predsjednik PD Industrogradnja iz Zagreba, za dopredsjednika Mario Milošević, a za tajnika Žarko Jerković. Ostale članove Upravnog odbora sačinjavali su: Draženka Burić, Davor Ivanišević, Antonija Kralj i Zdenko Milošević. U Nadzorni odbor izabrani su: dr. Žarko Prirnorac kao predsjednik te članovi dr. Tomislav Dubravac i Vlado Luburić. Članove Suda časti sačinjavali su: Dragutin Vujić kao predsjednik i članovi Ljilja Krešo i Ana Bubalo.

O NALJEPNICI

Od osnutka Društva društvo je kao svoj znak prepoznatljivosti koristilo logo HKD Napredak uz dodatak (oznaku) planinarsko društvo.
2007. Franko Čuvalo ponudio je idejno dizajnersko rješenje grba Društva koje je Upravni odbor podržao, a Skupština i potvrdila, 2011. grb je nešto redizajniran pa je kao takav sada u upotrebi. Od 2015. Godine na 10. godišnjicu obnove Društva grb je redizajniran i kaot akav se koristi danas na svim dokumentima kao prepoznatljiv grb Društva.
2012. godine održana je Izborna Skupština PD Napredak Zagreb na kojoj su izabrani novi
članovi za tijela društva. Za predsjednka je izabran ponovno Franko Čuvalo, za dopredsjednika Mario Milošević, za tajnika Žarko Jerković i članovi Uprave Snježana Dugandžić — Mihelić, Davor Ivanišević, Zoran Rivić i Jasna Vavrek. Za Nadzorni odbor izabrani su: Žarko Primorac, predsjednik i Tomisiav Dubravac i Vlado Luburić kao članovi.
Za Sud Časti izabrani su: Dragutin Vujić, predsjednik i Željka Ravlić i Ljilja Krešo kao članovi.
Društvo je kroz cijeli period od osnutka do danas bilježilo lagani porast članstva pa ih danas broji oko 150 članova Društva.

Sadašnji grb koji se nalazi u upotrebi od 13.01.2016. godine